N Series 射频同轴连接器

N Series 射频同轴连接器
资料下载
产品说明书
产品特性

● 按照美国军标MIL-C-39012研制生产的一种具有螺纹连接机构的中小功率连接器
● 抗振性强、可靠性高、机械和电气性能优良
● 可与国际上N系列射频同轴连接器相应产品进行互换
● 广泛应于无线电设备和仪器中连接射频电缆
同类型产品
1.85 Series

射频同轴连接器

SSMB Series

射频同轴连接器

SSMA Series

射频同轴连接器

SMP Series

射频同轴连接器

SMB Series

射频同轴连接器

SMA Series

射频同轴连接器