BMA Series 射频同轴连接器

BMA Series 射频同轴连接器
资料下载
产品说明书
产品特性

● 盲配的新型射频同轴连接器
● 采用空气介质
● 体积小、接触可靠、机械电气性能优越、对接方便
● 应用于各种微波电路的连接,尤其适用于机箱、机柜的盲插合,有利于雷达等整机系统的模块化,在国内外已得到广泛应用。
同类型产品
1.85 Series

射频同轴连接器

SSMB Series

射频同轴连接器

SSMA Series

射频同轴连接器

SMP Series

射频同轴连接器

SMB Series

射频同轴连接器

SMA Series

射频同轴连接器